RE/MAX India's Team



Samir (Sam) Chopra

Samir (Sam) Chopra
Chairman & Founder

Saloni Chopra

Saloni Chopra
Vice Chairman & Co-Founder

Gaurav Marya

Gaurav Marya
Managing Director

Sonya Chowdhry

Sonya Chowdhry
Director



Yatin Sharma

Yatin Sharma
COO

Sahil Kapoor

Sahil Kapoor
Regional Director